valoare ajutor deces 2022

Ajutorul de deces a crescut în 2022. Cum se obține și ce acte sunt necesare?

Decesul, pe lângă durerea produsă familiei sau apropiaților celui decedat, atrage după sine și numeroase cheltuieli materiale (care adesea sunt acoperite de un ajutor de deces oferit de stat). Acestea nu sunt mici, însă statul român acordă asiguraților și pensionarilor un ajutor de deces care să acopere cheltuielile generate de acest eveniment nefericit. Acest ajutor de deces se acordă atât pentru decesul asiguratului sau pensionarului, precum și pentru un membru al familiei acestuia – deși în acest caz valoarea sumei este mai mică.

Valoarea ajutorului de deces în România a crescut începând cu 1 ianuarie 2022. În 2021, acesta avea o valoare de 5.380 de lei, însă de la 1 ianuarie anul curent valoarea ajutorului de deces a ajuns la 6.095 de lei.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, cuantumul pentru ajutor de deces se stabilește în fiecare an prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Acesta nu poate fi mai mic decât câștigul salarial mediu brut. Astfel, întrucât salariul mediu brut utilizat la stabilirea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2022 a fost stabilit la 6.095 lei, ajutorul de deces a crescut și el.

Ajutorul de deces se acordă în două variante, după caz:

  • în valoare integrală în cazul decesului unui asigurat sau al unui pensionar;
  • sau jumătate în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului sau al familiei acestuia.

După majorare, aceste valori sunt de 6.095 de lei, respectiv 3.048 de lei.

Ce acte sunt necesare pentru acordarea de ajutor de deces în 2022?

Pentru a se obține un ajutor de deces sunt necesare o serie de documente:

– cerere pentru acordarea ajutorului de deces, în care solicitantul declară că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și se angajează sub semnătură să nu fi încasat sau că nu va încasa ajutorul de la nicio altă unitate de stat;

– certificat de deces (în original şi copie);

– actul de identitate al solicitantului ( în original şi copie);

– actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar ( în original şi copie);

– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile produse de deces (în original şi copie).

După caz, este nevoie și de următoarele documente:

– actul medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (în original);

– adeverinţă potrivit căreia, la data decesului, persoana cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată (în original);

– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL;

– dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.

Ajutor de deces 2022: cine îl poate solicita?

Persoana care primește ajutorul de deces poate fi soț/soție, părinte, tutore sau apropiat care nu este membru al familiei.

O singură persoană poate primi ajutorul de deces.

Astfel, ajutorul de stat poate fi obținut de o rudă a persoanei decedate, apropiat sau organizatorul înmormântării. Pentru a beneficia de ajutor, persoana care primește ajutorul trebuie să dovedească cu acte cheltuielile efectuate pentru înmormântarea decedatului.

Conform Casei Naționale de Pensii Publice, după efectuarea plăţii, plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces în original menţiunea „achitat”. Apoi, va trece data, semnătura şi ştampila.

Ajutor de deces în 2022: cum se acordă?

Potrivit Legii 263/2010, ajutorul de deces se acordă pe baza documentelor trimise prin:

  • serviciile poștale;
  • fie în format electronic, pe baza certificatului de deces.

Trebuie menționat că ajutorul de înmormântare nu se acordă automat la decesul unei persoane. El trebuie solicitat pe baza actelor. Ajutorul este achitat de autoritățile statului în trei zile lucrătoare de la data solicitării.

După caz, ajutorul de deces se acordă de către:

Casa Teritorială de Pensii, în situația decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru al familiei acestuia;

instituţia care se ocupă de bugetul asigurărilor pentru şomaj, în situația decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

De asemenea, Casa Națională de Pensii atrage atenția asupra faptului că ajutorul de deces poate fi solicitat în maximum trei ani de la data decesului.

Cum a evoluat ajutorul de deces în ultimii 20 de ani?

Ajutorul de deces s-a majorat treptat în ultimii 20 de ani. Întotdeauna valoarea ajutorului în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului sau pensionarului a fost 50% din ajutorul integral.

Casa Națională de Pensii Publice păstrează informații în acest sens începând cu 1 aprilie 2001. Atunci, valoarea ajutorului de deces era de 4.500.000 de lei (2.250.000 pentru membrul familiei asiguratului sau pensionarului).

El a crescut până la 9.400.000 de lei în ianuarie 2005. De la mijlocul anului, odată cu denominarea monedei, ajutorul de deces devine 940 de lei.

Ulterior, el a crescut treptat la 1.836 de lei la nivelul anului 2010, apoi 2.415 lei la nivel anului 2015. Începând cu 2017, au urmat creștere puternice, produse de creșterea salariului mediu brut în România.

Astfel, în 2018 ajutorul de deces a atins valoarea de 4.162 de lei. Un an mai târziu,  valoarea acestuia creștea la 5.163 de lei, iar în 2020 ajungea la 5.429 de lei.

În 2021 se produce și prima scădere a acestuia, de 49 de lei, iar anul se încheie la 5.380 de lei. În prezent, odată cu creșterea salariului mediu brut, ajutorul de deces ajunge la 6.095 de lei.

Lasa un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *